Cleaning and reflecting station
is an electronically controlled device for cleaning and bouncing bottom steel rings from DN300 - DN1500. The device is equipped with a sleeper bouncing section, a mobile manipulator and a feeding table, which in full automation mode centers itself and clamps the bottom sleepers, which are then directed to the cleaning chamber. After the cleaning stage is finished, the underlay is transported to the right place, where it is stacked and waited for further use. Precise cleaning is possible by carefully rolling a wire brush over the contour of the underlay. The cleaner cabin is equipped with a rising curtain, which completely isolates the operator from the risk of loss of health. The suspended track of the manipulator receives the bottom sleepers from the forming machine, and then transports them to a designated place, stacking them, where there is a queue for cleaning.
Previous
Next
Stacja czyszczenia
jest elektronicznie sterowanym urządzeniem do czyszczenia podkładów dolnych od DN500 - DN1500. Urządzenie wyposażone w podajnik łańcuchowy, który podaje podkłady dolne do komory czyszczącej, gdzie następuje wyśrodkowanie podkładu poprzez system centrujący zamocowany z boku kabiny. Precyzyjne czyszczenie odbywa się poprzez obrotowy krzyżak, z zamontowanymi szczotkami drucianymi na końcach, które dokładnie oczyszczają każdą krawędź podkładu. Krzyżak czyszczarki posiada zakres opuszczania ramienia o 250mm, a kąt rozstawu szczotek odbywa się manualnie, dostosowując wymiary dla danego podkładu. Kabina czyszczarki wyposażona w unoszącą się kurtynę, która odizolowuje operatora przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Stalowe drzwi stacji czyszczenia wyposażone w czujnik, który w sytuacji otwarcia w czasie pracy maszyny, wyłącza wszystkie procesy. Z dołączonego do stacji pulpitu sterowniczego wyposażonego w sterownik PLC oraz wyświetlacz dotykowy, operator ma możliwość opuszczania i podnoszenia krzyżaka, zał/wył silników szczotek, sterowanie dociskiem i centrowaniem podkładów, zał/wył urządzenia odciągającego pył z kabiny oraz grzybek bezpieczeństwa. Do sterowania funkcją podnoszenia krzyżaka oraz centrowania podkładów odpowiedzialny jest agregat hydrauliczny wyposażony w elektrozawory. Wszystkie funkcje działają w trybie automatycznym oraz ręcznym.
Previous
Next
Cleaning station
Previous
Next
Close Menu