Inne formy
- Forma do produkcji studni z przejściami szczelnymi Fi 1000-1200 - Forma do produkcji studni DN 1500 z przejściem szczelny Fi 400. I Kręgów Fi 1500 - Forma do produkcji studni DN 1500 z przejściem szczelnym Fi 1200, lub z podejściem pod rurę betonową Fi 1200.Forma do betonu samozagęszczalnego. - Formy do produkcji dolnych partii studni typu monolitycznego
Poprzedni
Następny
Close Menu