Węzły betoniarskie
Węzeł betoniarski przeznaczony jest do produkcji masy betonowej różnych marek o konsystencji od ciekłej do gęsto plastycznej, ustawiony na uprzednio przygotowanych fundamentach, przystosowany do pracy w warunkach temperatur dodatnich oraz zimowych. Jego proces produkcji polega na wymieszaniu składników: kruszywa, cementu, dodatków chemicznych, wody w ściśle określonych proporcjach. Węzeł wyposażony w silos kruszywa (3 komory po 20m3), w dwie klapy spustowe na jedną komorę z dodatkowo z zamontowanym elektro-wibratorem na komorze piasku. Silosy pokryte od wewnątrz trudno ścieralną warstwą, posiadające możliwość przykrycia komór, poprzez opuszczane klapy z blachy trapezowej. Węzeł wyposażony w samowyładowczą wagę kruszyw o szerokości 800mm., wyposażony w 4 tensometry, czas wyładunku transportowanego materiału to 23sek dla maksymalnego obciążenia wagi 5 T. Zgrzewany pas transportowy wykonany z taśmy EP630, wyposażony w gumowy bęben, motoreduktor oraz napinacze. W pomieszczeniu operatora, znajduje się szafa zasilająco sterownicza z modułami urządzeń do sterowania węzłem. Funkcję sterującą stanowi komputer, wyposażony w oprogramowanie z wprowadzonymi recepturami dla poszczególnych typów betonu.
Poprzedni
Następny
Close Menu